Desulphurisation

Kobalt igra vitalnu ulogu u kataliziranju za uklanjanje sumpora iz nafte, pridonoseći održivijem društvu i “čišćoj okolini”.

Upotreba kobalta u reakcijama odsumporavanja predstavlja najveću količinu upotrebe kobalta u sektoru katalizatora.

Sva sirova ulja sadrže između 0,1% i 2,5% sumpora ovisno o izvoru podrijetla. Nakon izgaranja, sumpor iz tih sirovih ulja pretvara se u SO x . SO x se, osim što doprinosi globalnom zagrijavanju, može se otopiti u kišnici stvarajući kiselu kišu. Sumporni dio također predstavlja opasnost za rad za zaposlenike koji rade u rafinerijama nafte.

 

Drugi važan razlog za uklanjanje sumpora iz strima nafte (tekući tok dobiven rafiniranjem nafte) u naftnoj rafineriji je taj što sumpor, čak i u ekstremno niskim koncentracijama, truje katalizatore “plemenitih metala” (platina i renij). Ovi katalizatori od plemenitih metala koriste se u katalitičkim reakcijama za nadogradnju oktanske ocjene strima nafte, što je potrebno za benzinski motor visokih performansi.

Korištenjem katalizatora kobalt-oksid-molibden-oksid (CoMOX), sumpor se može pretvoriti u sumporovodik (H2S). H2S se tada može pretvoriti u elementarni sumpor ili u sumpornu kiselinu (H2S04), koja se zatim koristi za ostale industrijske procese. CoMOX katalizatori sadrže 3-5% tricobalt tetraoksida (Co304), 14% molibdenovog trioksida (MoO3) i 83-85% glinice (Al203). Kako su CoMOX katalizatori vrlo otporni na trovanje i propadanje, idealan su izbor za uporabu u reakcijama odsumporavanja.

 

https://www.cobaltinstitute.org/desulphurisation.html?fbclid=IwAR3DilbC_3GD-a6wXia1Tuvn_uqNlWYjesmQEP6TR8vk6X3aMxdCCPZ1qVw